Kde rostou?

Bylo by to tak jednoduché, kdy by se daly zasadit špalíky a za půl roku z nich vyrašily a dozrály kvalitní EURO palety v hustých řadách. Bohužel, tak to ale nefunguje. Ze špalíku nic na polích nevyroste, je třeba vše vyrobit a to ve kvalitě, bezpodmínečně vyhovující přísným normám, z nichž základní pro tento důležitý výrobek je mezinárodní norma UIC 435-2, ze které vychází norma národní, kterou je ČSN 26 9110.

A kde se tedy vyrábí?

V této oblasti platí víc, než kdy jindy staré přísloví: Mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Není tak snadné splnit všechny náročné požadavky, které takovou výrobu podmiňují. Proto existuje jen omezené množství certifikovaných výrobců. My jsme jedním z nich. A jsme na tuto skutečnost náležitě hrdí a děláme vše pro to, abychom si svoje renomé nejen udrželi, ale ještě více ho posilnili.

Kde rostou?
5 (100%)1