Nenabízíme pouze překlady

Pokud by se naše firma zabývala pouze překladem Kolín do nejrůznějších jazyků, tak bychom se nejspíše na trhu udrželi. My jsme však u toho nechtěli zůstat a začali jsme nabízet také i tlumočení, které je nezbytně nutné na různých mezinárodních konferencích, ať už to jsou firemní a nebo státní účely. Tlumočník, který Vám bude přidělen, […]

Continue reading...